Αν χρειαστεί να χειρουργηθεί η θωρακική κοιλότητα πρέπει και αντίστοιχα ο χώρος να διαθέτει εξοπλισμό που να μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες συνθήκες αυτού του χειρουργείου.

      Για να πραγματοποιηθούν χειρουργεία αποκατάστασης βλάβης της θωρακικής μοίρας του οισοφάγου, διαφραγματοκήλη, ξένα σώματα, αποστήματα στον πνεύμονα, πνευμοθώρακας, επεμβάσεις περικαρδίτιδας κλπ πρέπει να ανοιχθεί ο θώρακας. Για να συμβεί αυτο πρέπει η διατήρηση της νάρκωσης να γίνεται με αναισθητική μηχανή θετικής πίεσης ή η αναισθητική μηχανή να διαθέτει αναπνευστήρα.

      Για την προσπέλαση της θωρακικής κοιλότητας το οπτικό πεδίο δεν μπορεί να ειναι μεγάλο, οπως συμβαίνει με τα χειρουργεία της κοιλιάς, λόγω της ύπαρξης των πλευρών. Επομένως για να πραγματοποιηθεί το χειρουργείο θα πρέπει προηγουμένως να έχει γίνει ακριβής διάγνωση του προβλήματος ειτε με ακτινογραφία ειτε με μαγνητική.

      Το Κτηνιατρικό κέντρο Περιστερίου διαθέτει ολο τον απαραίτητο εξοπλισμό και την εμπειρία ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν επεμβάσεις στον θώρακα.