ΚΑΘΑΡΚΤΙΚΑ

Το θειϊκό νάτριο είναι ο πιο δραστικός παράγοντας γιά την κένωση του εντέρου, ακόμη και από το θειϊκό μαγνήσιο, και είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται σε συνδιασμό με τον ενεργό άνθρακα.

Υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος γιά καταστολή του ΚΝΣ οφει-λόμενος στο ιόν του μαγνησίου, παρότι και το ιόν του νατρίου μπορεί επίσης λόγω καθί-ζησης να προκαλέσει τοξίκωση ή σύνδρομο στέρησης νερού.

Όπως και νάχει και οι δύο παράγοντες μπορεί να χρειαστούν σε επείγουσα περίπτωση. Η δόση του θειϊκού νατρίου από το στόμα είναι 1 gr/kg.
Το ορυκτό έλαιο ή τα φυτικά έλαια έχουν αξία, όταν είναι αναμεμιγμένοι στη δη-λητηρίαση λιποδιαλυτοί παράγοντες. Το ορυκτό έλαιο είναι αδρανές και συνήθως δεν απορροφάται, αντίθετα από το φυτικό έλαιο που απορροφάται ευκολότερα και για το λόγο αυτό μπορεί ν’ αντενδειχθεί.

Άσχετα από τον τύπο του ελαίου που χρησιμοποιείται η χορήγησή του πρέπει να ακολουθείται από αλατούχο καθαρκτικό μετά από 30-40 λεπτά.
Η πλύση του εντέρου με τη βοήθεια καθετήρα ή ο υψηλός υποκλυσμός, μπορεί να έχει αξία όσον αφορά στην εξάλειψη των τοξικών ουσιών του γαστρεντερικού σωλήνα. Χλιαρό νερό με σαπούνι αποτελούν εξαιρετικό διάλυμα γιά υποκλυσμό.

Από τα διάφορα σαπούνια που κυκλοφορούν στο εμπόριο αποφεύγονται τα σαπούνια εξεχλωροφαίνης. Επίσης κυκλοφορούν έτοιμα διάφορα παρασκευάσματα γιά υποκλυσμό, τα οποία δρούν σαν οσμωτικοί παραγοντες.

Κατά τη διενέργεια των τεχνικών αυτών πρέπει να ληφθεί φροντίδα, ώστε ν’ αποφευχθεί η αφυδάτωση και η απώλεια ισορροπίας των ηλεκτρολυ-τών από την υπερβάλλουσα θεραπεία.

 

Διαβάστε τις οδηγίες αντιμετώπισης δηλητηριάσεων…