ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Το καρβουνάκι (ενεργός άνθρακας) είναι ίσως η καλύτερη απορροφητική ουσία που διαθέτει ο κλινικός. Παρότι δεν αδρανοποιεί τις τοξικές ουσίες, αποτρέπει αποτελε-σματικά την απορρόφησή τους, αν χρησιμοποιηθεί σωστά.

Μπορεί επίσης να συνδιαστεί δραστικά με χορήγηση εμετικών ή με πλύσεις στομάχου.Ο σωστός τύπος ενεργού άνθρακα γιά θεραπεία τοξικώσεων είναι φυτικής προέ-λευσης και όχι προερχόμενος από ζώα ή ορυκτά.

Στο εμπόριο διατίθενται διάφοροι τύ-ποι όπως: Norit, Nuchar C, Darco g-60, Actvated Charcoal Powder, U.S.P., Compressad activated Charcoal tablets κλπ. Οι ταμπλέτες είναι πιό εύχρηστες από τη σκόνη και ίσως και πιό αποτελεσματικές.

Κάποια μπανιέρα μπάνιου ή άλλος ευρύς χώρος που να καθαρίζεται εύκολα είναι το καταληλότερο μέρος για τη χορήγησή του στα μικρά ζώα. Η σωστή τεχνική γιά τη χρήση του είναι η ακόλουθη:

(1) Αναμιγνύεται το καρβουνάκι με νερό και γίνεται πολτός. Η κανονική δόση είναι 2-8 gm/kg ΣΒ σε συγκέντρωση 1 gr καρβουνάκι ανά 5-10 ml νερού.

(2) Χορήγηση του ενεργού άνθρακα με στομαχικό καθετήρα και μεγάλη σύριγγα.

(3) Χορήγηση καθαρκτικών ή θειϊκού νατρίου 30 λεπτά μετά τον άνθρακα.Η τεχνική αυτή μπορεί να τροποποιηθεί, αν το καρβουνάκι χρησιμοποιηθεί σε συν-διασμό με εμετικά ή πλύσεις στομάχου.

Όποια μέθοδος όμως και να προτιμηθεί τελικά, κάποια ποσότητα ενεργού άνθρακα παραμένει στο στομάχι και πρέπει να δοθεί καθαρ-κτικό, ώστε ν’ αποτραπεί η απορρόφησή του.

Ο ενεργός άνθρακας είναι πολύ απορροφητική ουσία γιά πολές τοξικές ουσίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ο χλωριούχος υδράργυρος, η στρυχνίνη, άλλα αλκαλο-ειδή όπως μορφίνη, ατροπίνη, βαρβιτουρικά και αιθυλενική γλυκόλη.

Είναι όμως ανενερ-γό στο κυανίδιο. Το σιρόπι ιπεκακουάνας μπορεί να αδρανοποιήσει ορισμένες απορρο-φητικές ιδιότητες του ενεργού άνθρακα.Το “παγκόσμιο αντίδοτο” που αποτελείται από 2 μέρη ενεργού άνθρακα, 1 μέρος MgO και 1 μέρος ταννικού οξέος, δεν είναι καθόλου αποτελεσματικό, εφόσον το ταννικό οξύ και το οξείδιο του μαγνησίου μειώνουν την απορροφητική ικανότητα του ενεργού άν-θρακα.